Skip to main content

Impressum

Bohrlochmessung-Storkow GmbH

Dyrektor zarządzający

Karsten Baumann
Dr.-Ing. Gunther Baumann
Schützenstraße 33
15859 Storkow

E-Mail: 
baumann@blm-storkow.de
g.baumann@blm.storkow.de

HR: Frankfurt (Oder)
HRB 8348 FF

Ust.-ID: DE211953890

Informacje prawne

Firma ”Bohrlochmessung - Storkow GmbH” cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z Państwa zainteresowania naszymi usługami.

Prawa autorskie
© Copyright ”Bohrlochmessung - Storkow GmbH”, 15859 Storkow (Niemcy). Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy oraz ich układ na tej stronie są chronione prawem autorskim. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych. Zwraca się uwagę, że obrazy umieszczone na stronach internetowych są częściowo przedmiotem praw autorskich osób trzecich.

Odpowiedzialność
Niniejsza strona internetowa została przygotowana z wielką starannością. Jednak ”Bohrlochmessung - Storkow GmbH” nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i dokładność informacji na niej zawartych. Odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony jest wyłączona, chyba że wynika ona z umyślnego lub rażącego niedbalstwa. ”Bohrlochmessung - Storkow GmbH” nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie odniesienia z niniejszej strony internetowej do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie oraz za ich treść.

W sprawach technicznych prosimy o kontakt: goldbeck@blm-storkow.de