Skip to main content

Otwory niezarurowane

Badania geofizyczne w otworach niezarurowanych (poszukiwawczych i geologiczno-rozpoznawczych) są od lat głównym obszarem działalności naszej firmy. Podstawowym zadaniem jest przy tym ocena stanu technicznego odwiertu (krzywizny, geometrii, skawernowania, obecności naturalnych i wtórnych przeszkód w otworze, charakterystyka płuczki wypełniającej otwór), jak również badania przewierconej formacji skalnej (wykształcenie litologiczne skał i korelacja poziomów litostratygraficznych, określenie warunków litologiczno-złożowych, ocena warunków hydrogeologicznych w otworze, w tym rozkładu dopływów wód złożowych do otworu, określenie petrofizycznych i strukturalnych parametrów górotworu).

W załączonej tabeli zamieszczone zostało zestawienie typowych celów badawczych oraz im podporządkowanych, najczęściej stosowanych technik pomiarowych w otworach niezarurowanych (Tabela).

Przykłady pomiarów