Skip to main content

Blm - Storkow GmbH

Firma Blm - Storkow GmbH powstała w roku 2000 jako nowe przedsiębiorstwo wyrosłe na wieloletnich tradycjach BLM GmbH, założonego przed ponad 50-ciu laty w mieście Storkow pod Berlinem w celu świadczenia prac wspierających poszukiwanie ropy naftowej na terenie Brandenburgii i Łużyc. Począwszy od 1975 r. pracownicy firmy posiedli rozległą wiedzę techniczną w zakresie akwizycji oraz analizy danych z odwiertów, wykonywanych w celu rozpoznania surowców mineralnych i wody pitnej. 

Od czasu udanej reorganizacji firmy w roku 2000, nasze przedsiębiorstwo stało się wyspecjalizowanym usługodawcą w dziedzinie geofizycznego profilowania otworów poszukiwawczych oraz diagnostyki stanu technicznego istniejących otworów zarurowanych, w tym studni głębinowych i piezometrów.

Wieloletnie doświadczenie

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, m.in. 150 tysięcy sprofilowanych i udokumentowanych oraz zarchiwizowanych odwiertów, Blm - Storkow GmbH oferuje szereg tradycyjnych oraz opartych na najnowszym stanie wiedzy metod i technik z zakresu geofizyki otworowej. Filozofią firmy jest przygotowanie i prezentacja otrzymanych danych pomiarowych w taki sposób, aby mogły służyć Klientom do natychmiastowego podejmowania niezbędnych dla nich decyzji.

Posiadamy zespół doświadczonych geofizyków, geologów, inżynierów i techników, którzy od lat w sposób wykwalifikowany dokonują geofizycznego profilowania otworów wiertniczych. Łącznie w głównej siedzibie firmy w Storkow oraz w oddziale w Zielonej Górze zatrudnionych jest ponad 30 pracowników, którzy wykonują prace geofizyczne w terenie, a następnie przetwarzają i interpretują pozyskane dane pomiarowe. Zasięg terytorialny naszej działalności obejmuje wszystkie kraje związkowe Niemiec oraz państwa ościenne należące do Unii Europejskiej.

Zakres usług

Spektrum naszej działalności stanowią różne metody profilowania odwiertów z zakresu elektrometrii wiertniczej (profilowanie potencjałów polaryzacji naturalnej, profilowania oporności sondami potencjałowymi, sterowane profilowania oporności sondami ogniskowanymi, profilowania indukcyjne sondami trójzasięgowymi, profilowania oporności płuczki), z zakresu radiometrii wiertniczej (profilowanie gamma, profilowanie gamma-gamma gęstościowe, profilowanie neutron-neutron, profilowanie skanerem gęstościowym, segmentacyjne profilowanie gamma), badania z zakresu techniki i termometrii wiertniczej (profilowanie krzywizny otworu, profilowanie średnicy, profilowanie temperatury, inspekcja telewizyjna, elektromagnetyczny pomiar grubości ścian rur okładzinowych / defektoskopia rur stalowych) jak również badania z zakresu hydrodynamiki otworowej (profilowania zestawami sond produkcyjnych). Ponadto firma Blm-Storkow GmbH oferuje różne metody pobierania próbek wody i płynów złożowych jak również hydrauliczne prace doświadczalne i testowe.

Wysoki standard i kompetencja

Wysoki standard dokonywanych przez nas interpretacji pomiarów geofizycznych oraz prezentacja pomiarów za pomocą wyrazistych dokumentacji graficznych i opisowych spowodowały, że w ostatnich latach staliśmy się znanym i zaufanym partnerem dla szerokiego grona firm wiertniczych, przedsiębiorstw wodociągowych, zakładów górniczych, producentów wód i napojów, geologicznych biur projektowych oraz organów administracji publicznej.

Prace badawcze i rozwój

Tradycyjnie zajmujemy się także doskonaleniem istniejących oraz opracowywaniem nowych rozwiązań w zakresie otworowej techniki badawczej. Przykład stanowić może opracowana w naszej firmie specjalna kamera do inspekcji telewizyjnej otworów z wbudowanym systemem laserowego pomiaru wielkości jak i odległości w połączeniu z zintegrowanym systemem pomiaru kierunku i nachylenia. Ponadto wdrożono i udoskonalono segmentacyjne profilowanie gamma oraz profilowanie gamma-gamma gęstościowe w celu pełnoobrazowego badania wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni pozarurowej (gęstościowy skaner przestrzeni pierścieniowej).